Διακήρυξη του Παγκόσμιου Πολίτη
Ιδρυτής :
www.babeltree.org
Ιδρυτής
www.babeltree.org
Παγκόσμιο Δίκτυο Ιθαγένεια
Εικονικό κόσμο
για τις πραγματικές δράσεις

Δίκτυο αίθουσες συνεδριάσεων, για την εκτέλεση των έργων και των συνεργιών μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της κοινωνίας
Μέλη
Helmstetter Philippe (FR- δεδομένου ότι 06/08/13)
Sweckard jr Kenton (US- δεδομένου ότι 03/18/13)
Camp Xav (FR- δεδομένου ότι 01/18/13)
Gourbeyre Franck (FR- δεδομένου ότι 01/16/13)
Noben Renaud (GR- δεδομένου ότι 01/10/13)

Γίνετε μέλος του Χάρτη
 
Η παρούσα Διακύρηξη ανήκει όσους προσχωρούν σε αυτή.
Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η παρούσα διακήρυξη σκοπεύει απλά να ενώσει τις δυνάμεις των ανθρώπων που θέλουν να πραγματοποιήσουν θετικές αλλαγές. Γι αυτό δεν περιέχει προκαταρκτικά συμπεράσματα ούτε ανάλυση «πολιτικού» τύπου, δήλαδή παράγοντες διχόνοιας. Στράμμενη προς την δράση έχει σαν ιδρυτικό εταίρο μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα εργαλείο ικανό να διευκολύνει την ενεργοποίηση πολλαπλών δράσεων και την συνεργασία μεταξύ διαφορετικών εταίρων. Έτσι, ο καθένας μπορεί εύκολα να συμμετάσχει ή να πάρει πρωτοβουλίες , είτε ατομικά είτε σαν οργανισμός, στους τομείς που τον αφορούν ή για τους οποίους ενδιαφέρεται και στους οποίους μπορεί να προσφέρει. Γενικότερα, oποιοσδήποτε ιστότοπος (site) συμμερίζεται το πνεύμα της διακήρυξης αυτής μπορεί να γίνει εταίρος.
Διακήρυξη του Παγκόσμιου Πολίτη

Έχοντας υπ’ όψη :

  • Την αλληλεξάρτηση των ανθρώπινων πράξεων, στους τομείς της επικοινωνίας, της βιομηχανίας, της ενέργειας, της χρηματοοικονομίας και του περιβάλλοντος οι οποίες μπορούν ανά πάσα στιγμή να έχουν καταλυτικές συνέπειες στο σύνολο της παγκόσμιας ισορροπίας και των θεμελιωδών αναγκών του Ανθρώπου
  • Την κοινωνική ευθύνη που απορρέει από τα προαναφερθέντα για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν μπορεί πλέον να αρκείται σε μια ατομοκεντρική δραστηριότητα
  • Το γεγονός πως η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να ανατεθεί εξολοκλήρου σε κανέναν, ούτε καν σε ένα Κράτος, όποιο και αν είναι το σθένος των πεποιθήσεων και οι δεσμεύσεις των εκπροσώπων του
  • Ότι τα παραπάνω ισχύουν κατά μείζονα λόγο εφ’ όσον δεν υπάρχει ούτε Παγκόσμιο Κράτος ούτε πλανητική κυβέρνηση.

Έχουμε όλοι μας ευθύνη πάνω σε αυτό σκάφος που πορεύεται στο διάστημα και ονομάζουμε Γη «εστία της ανθρωπότητας, που αποτελεί ένα σύνολο που χαρακτηριζόμενο από αλληλεξάρτηση» (Προοίμιο της Διακήρυξης του Ρίο – 1992) , έχοντας υπ’ όψη ότι τα συμφέροντά μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, όπως η ευτυχία του καθενός μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευτυχία των άλλων και την ευτυχία του συνόλου

Έχοντας επίσης συνειδητοποιήσει πως από την δράση μας εξαρτάται το τί θα αφήσουμε στις επερχόμενες γενεές, μία ευθύνη καίριας σημασίας, δεδομένων των δυνατοτήτων της Ανθρωπότητας που έχουν πλέον πλανητικό αντίκτυπο

Πιστεύοντας τέλος ότι δρώντας με ανθρωπιστικό πνεύμα δίνουμε νόημα στην ιδια μας την ζωή και συμβάλλουμε στην αυτοπραγμάτωσή μας,

Οι άνθρωποι και οι οργανισμοί που ανταλλάσουν ένα διαδικτυακό σύνδεσμο (link) με αυτό τον ιστότοπο ή το όνομα των οποίων εμφάνιζεται στους καταλόγους του, προσπαθούν ελεύθερα στους τομείς που τους ενδιαφέρουν και ανάλογα με τις δυνατότητές τους :

  • Να προσανατολίζουν ένα μέρος των δραστηριοτήτων τους προς το όφελος των άλλων και του κόσμου, να αναλαμβάνουν τέτοιες πρωτοβουλίες ή να τις στηρίζουν με απτές πράξεις
  • Να προάγουν και να αναζητούν τις συνεργασίες ανάμεσα σε όλες τις συνιστώσες της κοινωνίας : επιχειρήσεις, συλλόγους, πολίτες, κοινότητες και κρατικές υπηρεσίες, με πλουραλισμό που είναι απαραίτητος για την επιτυχία των έργων και την ανάδειξη της ταυτοτητας του Παγκόσμιου Πολίτη
  • Να δρουν με υπευθυνότητα και αλληλλεγγύη σε όλα τα επίπεδα από το τοπικό ως το διεθνές, σεβόμενοι σε τη διαφορετικότητα , με γνώμονα ένα πνεύμα ανεκτικότητας
  • Να προάγουν στην πράξη την παρούσα διακήρυξη και την ηθική της, για να συμβάλουν στην έλευση του παγκόσμιου πολίτη και μιας πιο φωτισμένης ανθρωπότητας.